Lees ook de brief van de voorzitter op 18 april over het voorjaarsprogramma van 2020 »


Beste Sassemers,

Binnenkort is het weer Koningsdag en een week later staan de 4 mei herdenking en de 5 mei viering op het programma. Zoals alle jaren zijn wij al maanden bezig met de organisatie van allerlei leuke evenementen op deze dagen. Dit jaar willen wij vieren dat wij alweer 75 jaar in vrijheid leven. Dat was voor ons reden om echt een geweldig feest voor te bereiden. Deze week zouden wij de drukkerij opdracht geven om weer een mooi programmaboekje te maken. Maar zoals u zult begrijpen is er, gezien de huidige situatie, alle reden om te vrezen dat niet alle door ons voorbereide evenementen doorgang kunnen vinden. Daarom hebben we besloten om dit jaar ons papieren programmaboekje te vervangen door een digitale versie. Deze digitale versie kunnen we dagelijks actueel bijwerken, zodat u te allen tijde juist geïnformeerd bent en blijft over de evenementen die wij voor u gaan organiseren op en rond Koningsdag en op 4 en 5 mei. Ook het laatste nieuws over de uitgaansdag voor senioren, die oorspronkelijke gepland staat op 12 mei. Nu al kunnen we met zekerheid melden dat sommige evenementen, zoals de kindermarkt in het centrum, geen doorgang zullen vinden. Wij denken momenteel na over alternatieven om bijvoorbeeld Koningsdag toch een waardige invulling te geven. Ook uw ideeën zijn daarbij van harte welkom. Vandaar ook deze oproep. Zodra ons digitale programmaboekje klaar is zullen wij u daarover weer berichten.

Voor nu, #BESAFE en let een beetje op elkaar.

Met  vriendelijke groet,

Rob Koek

voorzitter