Oranjevereniging Sassenheim schenkt 100-jarig archief aan Stichting Oud Sassenheim

SASSENHEIM – Op donderdag 1 juni heeft de Oranjevereniging Sassenheim haar archief overgedragen aan de Stichting Oud Sassenheim. Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats tijdens de SOS-inloop in De Coy. Het archief, dat maar liefst honderd jaar aan waardevolle geschiedenis van de Oranjevereniging omvat, zal zorgvuldig worden geconserveerd en een nieuwe bestemming krijgen in het gemeentearchief van de gemeente Teylingen of in het uitgebreidere archief in Leiden. Daarnaast zal een groot deel van het materiaal uiteindelijk voor het publiek toegankelijk worden gemaakt in de online beeldbank van de Stichting Oud Sassenheim.

Tijdens de overdracht sprak Ger Hoogervorst, de voorzitter van de Oranjevereniging, zijn dank uit aan Henriëtte Wilbrink en Elly van der Geest voor hun toewijding in het afgelopen jaar. Zij hebben gedurende het jubileumjaar van de Oranjevereniging, dat in 2022 het honderdjarig bestaan vierde, een immense taak volbracht door honderd jaar aan archiefmateriaal uit te zoeken en te ordenen.

“Namens de Oranjevereniging wil ik Henriëtte en Elly hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare inzet”, verklaarde Hoogervorst. “Hun toewijding en passie voor het behoud van onze geschiedenis zijn bewonderenswaardig. Ze hebben ons archief nieuw leven ingeblazen en ervoor gezorgd dat het bewaard blijft voor toekomstige generaties.”

De voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, Alfred Pop, sprak ook zijn waardering uit voor de Oranjevereniging en haar unieke archief. “Het is werkelijk bijzonder dat er in honderd jaar tijd zoveel waardevol archiefmateriaal bewaard is gebleven bij een vereniging”, merkte Pop op. “Dit archief biedt ons een uniek inkijkje in het verleden van Sassenheim en zijn Oranjevereniging. We zijn zeer dankbaar voor deze schenking.”

De Stichting Oud Sassenheim zal de verantwoordelijkheid dragen om het archief van de Oranjevereniging deskundig te archiveren en te behouden voor de toekomst. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om het te integreren in het gemeentearchief van de gemeente Teylingen of het archief in Leiden. Het uiteindelijke doel is om een groot deel van het historisch materiaal beschikbaar te stellen in de online beeldbank van de Stichting Oud Sassenheim, waardoor iedereen ervan kan genieten en er kennis uit kan putten.

Met deze gedenkwaardige overdracht heeft de Oranjevereniging Sassenheim haar betrokkenheid bij het behoud van de lokale geschiedenis op bewonderenswaardige wijze getoond. Dankzij hun inzet en de toewijding van Henriëtte Wilbrink en Elly van der Geest zal het waardevolle archiefmateriaal van de vereniging nu een permanente plek vinden, zodat het de komende generaties kan blijven inspireren en informeren.