Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben er dit jaar de nodige wijzigingen plaatsgevonden in ons bestuur. Zo heeft Rob Koek de voorzittershamer overgedragen aan Ger Hogervorst. Rob Koek blijf nog wel in het bestuur actief als penningmeester.

Door twee aanwezige leden werd Rob nog bedankt voor zijn grote inzet en verbindende rol als voorzitter van onze vereniging. Met name de gezamenlijke kerken van Sassenheim bedanken Rob voor zijn rol als verbinden en doorzetter. Zijn rol is van groot belang geweest in het ontstaan van de jaarlijkse parkdienst die elk jaar aan het begin van de feestweek wordt gehouden.

Verder heeft Petra Pronk-van Luijk besloten niet langer deel van het bestuur uit te maken. Zij blijft zich wel actief inzetten voor o.a. de Avond4Daagse.

Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van penningmeester Irene Karremans. Irene heeft zich dankzij haar vader en onze erevoorzitter Jan Karremans van kinds af aan ingezet voor onze vereniging. Uiteindelijk is zij 35 jaar actief geweest binnen de Oranjevereniging. 

Namens de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was Carli Bilars-Don aanwezig om Irene de erepenning van de bond te overhandigen. En haar namens de bond te bedanken voor haar ongekende inzet voor de Oranjevereniging.

Na deze onderscheiding richte de kersverse voorzitter Ger Hogervorst zich tot Irene om haar ook namens het bestuur te bedanken voor al deze jaren belangeloze inzet. Na goedkeuring van de ALV is Irene Karremans benoemd tot erelid van de vereniging. Hiervoor ontving zij ook de oorkonde van de voorzitter.