1922

Het is september 1922 als bollenkweker en stukadoor Leo Bisschops de bewoners van Sassenheim bijeenroept. Tijdens een bijeenkomst in hotel “Het Bruine Paard” wordt aan de grote groep aanwezige voorgesteld om een Oranjevereniging op te richten in Sassenheim.

2022

Nu, honderd jaar later, zitten we bij de huidige voorzitter Rob Koek. Vanuit zijn woning op de zevende verdieping kijkt hij over Sassenheim uit. Hij is verknocht aan het dorp en zet zich al twintig jaar actief in voor de Oranjevereniging, waarvan acht jaar als voorzitter. De focus ligt nog altijd op Sassenheim en het verbinden van de Sassemers. 

Feestmaand juni

Dit jaar is voor de Oranjevereniging een kroonjaar. Het bestuur heeft daarom besloten om van juni een speciale feestmaand te maken. Voor de samenstelling van deze feestmaand is een speciaal comité samengesteld naast het bestaande bestuur. Dit comité werkt hard aan een mooi jubileumprogramma. In juni staat elk weekend in het teken van een thema met toepasselijke activiteiten. De onderwerpen van het jubileumprogramma sluiten aan op de uitgangspunten die al tijdens de oprichtingsvergadering in 1922 naar voren kwamen. De belangrijke oranjedraad is zoals al honderd jaar “Verbinden”.

De thema’s van de feestweekenden zijn cultuur, muziek, jeugd, feest en sport. Rob is in het bijzonder enthousiast over het sportweekend. “Dit weekend is een samenwerking van heel veel sportverenigingen in het dorp. Bijna allemaal doen ze mee!” vertelt hij. 

Het wordt een soort zevenkamp waarbij teams zeven verschillende sporten moeten afwerken. Iedereen kan een team samenstellen. Dus stel alvast een team samen met je vrienden, buren of vereniging! Zoals het hoort bij sport is er natuurlijk een mooie prijs te winnen, maar het gaat vooral om verbinden en mensen en verenigingen samenbrengen. Op deze manier wil de Oranjevereniging een platform bieden aan verenigingen om te laten zien wat zij te bieden hebben.

Een ander weekend is gevuld met concerten, optredens en muziek. Het programma is dus voor alle inwoners van het dorp. Zowel voor de jeugd als voor inwoners met meer levenservaring. Het feest moet voor alle bewoners zijn, zonder uitzondering. Dat is ook honderd jaar een rode draad in de historie van de Oranjevereniging. Dat streven was bij de oprichting van de vereniging al in de kiem aanwezig.

Voor iedereen

Het was al te lezen in de krant van 14 september 1922, waarin een correspondent verslag deed van de eerste vergadering, de Oranjevereniging moet er voor iedereen zijn.

Een dezer dagen werden de bewoners bij bekkenslag opgeroepen ter vergadering te komen in Hotel  Het Bruine Paard, alhier, om te komen tot organiseering van een Oranjefeest en Oranjevereeniging.

Het voorstel wordt uitgesproken door de Sassemer Leo Bisschop en beantwoord met veel applaus. Er komt ook bijval van het gemeentebestuur. In de krant uit Haarlem staat dat de burgemeester aanwezig is, het woord neemt en de initiatiefnemers een hart onder de riem steekt. Hij is in zijn nopjes met de grote opkomst in het hotel en pleit voor een algemene Oranjevereniging voor iedereen en vindt bovendien „dat alle gezindten in het Bestuur moeten vertegenwoordigd zijn en alle rangen en standen“.

Die inbreng van de burgemeester, J.P. Gouverneur, bij de oprichtingsvergadering om niemand uit te sluiten is na honderd jaar nog steeds het belangrijkste uitgangspunt van de Oranjevereniging bij alle activiteiten.

De vereniging organiseert nog steeds feesten en activiteiten voor alle inwoners van Sassenheim, zegt Rob Koek. „Wij willen mensen in Sassenheim met elkaar verbinden“. Van jong tot oud en met verschillende achtergronden. Dat geldt dus ook voor de kerkgemeenschappen in Sassenheim. Een gemeenschap die bij de oprichting niet direct overtuigd was van de ideeën voor een Oranjevereniging.

Tijdens de oprichtingsvergadering protesteerde dominee Boeiinga fel. Hij was tegen het idee dat er kermis gevierd wordt tijdens het Oranjefeest. Boeiinga wil den aard van het feest weten” en vervolgt: “Het feest moet zijn een Christelijk feest, anders doen we onze Koningin er heusch geen plezier mede”. “Het moet geen verkapte kermis worden”. De Oranjevereniging negeerde de opvattingen van de dominee en koos een eigen koers en een neutrale signatuur. 

Alleen achteraf heeft Boeiinga misschien zijn zin gekregen met de gezamenlijke dienst voorafgaand aan de feestweek. 

De Sassemers met een katholieke, protestant-christelijke of andere achtergrond zitten dan voor de viering naast elkaar tussen de bomen in het groen.

Het heeft wel even geduurd. Koek vertelt hoe de viering in het park zo’n twintig jaar geleden ontstaan is. Tegenwoordig is op de eerste zondag van de feestweek de Parkdienst niet meer weg te denken.

Tent als ontmoetingsplek

Ook het plaatsen van een feesttent op de feestlocatie komt uit de koker van de voorzitter. Voordat ik voorzitter was in Sassenheim ging ik naar mijn geboorteplaats om kermis te vieren. In Roelofarendsveen, of De Veen zoals Rob zijn geboorteplaats trots noemt, wordt kermis vieren je met de paplepel in gegoten. Rob heeft de feesttent destijds in het bestuur besproken en samen met rugbyclub de Bassets en Drum- en Showband Adest Musica zijn plan uitgewerkt. Het is zowel in Roelofarendsveen als in Sassenheim een belangrijke plek om je vrienden te ontmoeten, om bij te praten, een biertje te drinken, nieuwe vrienden te maken en met oude bekenden de banden aan te halen.

Naast de tent wordt er ook op vele ander momenten intensief met de gemeente samengewerkt. Zoals bij de dodenherdenking en de aubades bij de gemeentewinkel in Sassenheim op Koningsdag. 

Op Koningsdag staan de schoolkinderen uit Sassenheim voor het bordes van het eigen gemeentehuis, nu gemeentewinkel, en zingen het Wilhelmus. En dat al een eeuw lang. De spellen die voor de schoolkinderen georganiseerd worden zijn in een eeuw natuurlijk wel veranderd. Het traditionele zaklopen en koekhappen zijn vervangen door een grote kindermarkt met muziek en dans en de mogelijkheid voor kinderen hun speelgoed “aan de man” te brengen, of juist een nieuw stuk speelgoed aan de collectie toe te voegen. Ook straks in juni zullen in het eerste weekend bijzondere kinderspelen en spelletjes georganiseerd worden. Spellen van nu, maar ook van toen.

Kermis

Of er in juni ook een kermis zal zijn voor de jongste inwoners van het dorp wil Rob nog niet verklappen, maar hij ontkent niets. Er is natuurlijk traditioneel een kermis voor de jeugd in de feestweek van september, maar met “zo’n ouderwetse, nostalgische kermis was nog niet eerder in Sassem”, wekt Rob wel verwachtingen. Tussen neus en lippen door laat Rob vallen dat in zijn jeugd de kermis altijd de grootste attractie van het Najaarsfeest was. 

Hij heeft daar goede herinneringen aan. Het zwieren en zwaaien in zijn geboorteplaats Roelofarendsveen heeft een band gesmeed met zijn geboortedorp en roept nog steeds warme herinneringen op. “Ik heb tien jaar in het buitenland gewoond, maar met de kermis was ik dan steevast in Roelofarendsveen om oude bekenden te ontmoeten en vrienden en familieleden op te zoeken. Sinds zijn voorzitterschap zijn de positieve herinneringen verplaatst naar Sassenheim. Ik ken hier nu zo veel mensen en bovendien vindt de feestweek van beide gemeenten in dezelfde week plaats. 

Het kermisvirus heeft Rob van zijn ouders gekregen en hij heeft dat ook weer op zijn kinderen overgebracht. Elk jaar zijn ook zij weer vaste bezoekers van de feestweek in Sassem. “Ze genieten ervan”. Toen in 2020 de feestweek werd afgelast vanwege corona, was de teleurstelling groot bij de familie Koek. Ze hebben het erg gemist, glimlacht Rob. Hij zelf ook, zelfs al blijft het gewoon flink aanpakken voor het bestuur in de feestweek. “Je bent verantwoordelijk, voor alles. Maar vervelend is dat niet”. Als hij ziet dat het feest goed verloopt en mensen met elkaar een mooi feest vieren geniet Rob Koek met volle teugen.  

Het programma

Over de details van de weekenden in juni wil de voorzitter liever nog niet te veel openbaren. Het moet een verrassing zijn en nog niet alles is in kannen en kruiken. Er moet nog veel gebeuren. 

“Maar houd vanaf nu onze publicaties goed in de gaten. Vanaf nu zullen we wekelijks een evenement onthullen. Het gaat zo’n gaaf feest worden.”

En het geld? 

Rob Koek glimlacht. “We hebben gespaard”. Maar na dit feest zijn de spaarcenten voor een belangrijk deel gebruikt. De voorzitter wil meer leden gaan werven. Veel meer! Hij wil via het jubileumfeest elk huishouden lid maken van de Oranjevereniging. De kosten voor het lidmaatschap in Sassem is 10 euro. Met de korting op de jubileumactiviteiten in juni haal je de contributie er dubbel en dwars uit. Word nu lid!

En met voldoende steun kan over honderd jaar weer een jubileumfeest gevierd worden. “Niet alleen over honderd jaar, maar de komende honderd jaar”, vult Koek met een glimlach aan.

Hij bladert in het boekje met de handgeschreven verslagen van de bestuursvergaderingen en jaarverslagen. Het is bijzonder dat het notulenboekje met de geschiedenis van het feestvieren in Sassenheim nog bestaat. Daar mag nog wel honderd jaar bij.

Oranjevereniging Sassenheim 100 jaar - Voorzitter Rob Koek

Bron: DeTeylinger 26 januari 2022
Historische foto: Stichting Oud Sassenheim
(Ringsteken te fiets, najaarsfeesten 1925)