Op maandag 14 januari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Oranjevereniging Sassenheim plaats. De locatie van deze vergadering is de blauwe zaal van de Julianakerk. De avond start om 20.00 uur, maar de deur is vanaf 19.30 uur open.

Tijdens de jaarvergadering zullen we terugblikken op 2018, en zal het bestuur haar plannen voor 2019 delen. Ook dit jaar zijn er weer bestuursleden die aftredend zijn. Dit jaar zijn dat Ger Hoogervorst, Irene Karremans, Johnny Spies, Wouter Smits van Oyen en Petra Pronk. Gelukkig voor Oranjevereniging stellen alle bestuursleden zich weer beschikbaar om een nieuwe periode aan te gaan. Ook stelt het bestuur voor om de heer Arnoud Vermeulen toe te voegen aan het bestuur.

Na afloop van de vergadering zal er traditioneel weer een verloting plaats vinden.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 januari 2018.
(U ontvangt bij de ingang van de zaal een exemplaar van de notulen.)

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Ger Hoogervorst, Irene Karremans, Johnny Spies, Wouter Smits van Oyen
en Petra Pronk zij stellen zich allen herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de heer Arnoud Vermeulen toe te voegen aan het bestuur.

10. Plannen 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting